Semua Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Pendaftaran dan Regestrasi, Pembuatan Pengganti KTM,

Selasa, 01 Mei 2012

DAFTAR PTN PENERIMA BIDIK MISI 2012

DAFTAR PERGURUAN AGAMA ISLAM 
PENERIMA BEASISWA BIDIKMISI TAHUN 2012

NO Nama Perguruan Tinggi Kuota Tahun 2012
1 UIN Hidayatullah Jakarta 150
2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 150
3 UIN Sunan Gunung Djati Bandung 130
4 UIN Sultan Syarif Kasim Riau 130
5 UIN Alauddin Makassar 140
6 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 170
7 IAIN Ambon 60
8 IAIN Antasari Banjarmasin 60
9 IAIN Ar Raniry Banda Aceh 60
10 IAIN Mataram  60
11 IAIN Imam Bonjol Padang 70
12 IAIN Raden Fatah Palembang 70
13 IAIN Raden Intan Bandar Lampung 60
14 IAIN Sultan Amai Gorontalo 60
15 IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 60
16 IAIN Sultan Thaha Saifudin Jambi 60
17 IAIN Sumatera Utara Medan 70
18 IAIN Sunan Ampel Surabaya 100
19 IAIN Surakarta 30
20 IAIN Syekh Nurjati Cirebon 40
21 IAIN Walisongo Semarang 85
22 STAIN Bengkulu 30
23 STAIN Jember 35
24 STAIN Kediri 30
25 STAIN Manado 20
26 STAIN Metro Lampung 35
27 STAIN Salatiga 35
28 STAIN Tulungagung 40
29 STAIN Jayapura 15
30 STAIN Sorong 15
31 STAIN Ternate 15
32 STAIN Pontianak 15Tidak ada komentar:

Posting Komentar